Hem

Carl Tullus minnesfond

För forskande läkarstudenter vid KI

OM STIPENDIET

 

Carl Tullus minnesfond har sedan 2008 årligen delat ut ett stipendium till en läkarstudent och/eller doktorand med läkarutbildning, som är engagerad i forskning men som ännu inte har avlagt doktorsexamen (ej heller har avslutat AT-tjänstgöringen.)

 

Stipendiet tilldelas den som i Carls anda satsar på forskning men som också är engagerad i kårarbete och/eller har humanistiska intressen.

 

Minnesstipendiet hedrar minnet av Carl, läkare och doktorand, som vid 26 års ålder omkom vid en olycka 2006. Under hela studietiden var han mycket aktiv i kåren, bl a som medlem i MF:s styrelse, spexare, klarinettist i Blåslaget samt MF:s värd och talman.

 

OM FONDEN

 

Fonden inrättades av Carls föräldrar och syskon för att hedra minnet av en oändligt älskad familjemedlem.

 

I samband med begravningen i Matteus kyrka i Stock-holm uppmanade vi släkt, vänner och arbetskamrater att, i stället för blommor, göra en insättning på minnes-fonden. Fonden sedan dess har fortsatt att växa genom bidrag från familjen, släkt, vänner och arbetskamrater.

 

Efter att stipendiekommittén hade utsett femte stipen-diaten arrangerade vi ett symposium. Läs om det här.

 

Efter den tionde stipendiaten ska vi arrangera ett nytt symposium med de unga forskarna. Det kommer att äga rum lördag den 27 januari 2018.

 

 

AKTUELLT

Program och bilder från symposiet

Läs om de medverkande stipendiaterna och deras forskning vid det symposium som 10-årsjubilerande Carl Tullus Minnesfond arrangerade lördag den 27 januari i ABF-huset i Stockholm.

Se program och bilder från symposiet.

4 februari 2018

Fonden arrangerar symposium

Lördag den 27 januari kl 13.00 arrangerar 10-årsjubilerande Carl Tullus Minnesfond ett symposium.

Sju av fondens stipendiater ska presentera sig och sin forskning. Professor Carl-Johan Sundberg, ledamot av minnesfondens kommitté medverkar också.

Intresserade kan anmäla sig genom att mejla till: info@carltullusminnesfond.se

Lokal: ABF-huset, Sandlersalen.

7 januari 2018

Stipendiat VM-kvalar i innebandy

Peter Ueda, stipendiat 2011, är forward i det japanska landslaget i innebandy. I slutet av januari spelar han kvalmatcher i Sydkorea.

Peter undervisar vid University of Tokyo fyra gånger om året och koordinerar sina resor dit med träning med landslag och klubblag. I Sverige spelar han innebandy med Turebergs IF.

– Träningen ger mål och struktur i vardagen, säger Peter.

Han deltog i VM 2012 och 2014, men inte 2016, då Japan inte lyckades i kvalet. Laget är nummer 16 i världsrankingen och 15 lag kommer till slutspelet i Prag. Sverige (män) är rankat tvåa.

Läs intervju med Peter i Läkartidningen: "Mentalt tänker jag mest på innebandy just nu".

3 januari 2018

Stipendiat 2017: Jingcheng Zhao

Jingcheng Zhao studerar parallellt på termin tio av läkarutbild-ningen och termin fem på Handelshögskolan i Stockholm. I förra veckan registrerades han som doktorand vid Institutionen för epidemiologi och biostatistik. Hans doktorandprojekt handlar om blodtransfusioner och har titeln Blood use in hematological malignancies. Huvudhandledare är docent Gustaf Edgren.

Vid Medicinska Föreningens Luciabal tilldelades han stipendiet av Carl Tullus syskon Lisa och Erik. Läs en presentation av Jingcheng här.

14 december 2017

Så här nyttjade Maria stipendiet

Läs om hur Maria Belikova, stipendiat 2016, utnyttjade stipendiet på 10 000 kr. Det gick bl a till en resa till Singapore. I stipendie-berättelsen beskriver hon vad hon gjorde där.

12 december 2017

Peter Ueda vann Forskar Grand Prix

Peter Ueda, stipendiat 2011, vann i veckan finalen i Forskar Grand Prix. Det är en nationell tävling som i för femte året arrangeras av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet i samarbete med forskningsråden Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova.

I Forskar Grand Prix tävlar forskare av olika slag om vem som på max fyra minuter presenterar sin forskning mest begripligt, fängs-lande och inspirerande.

Se Peters presentation ca 25.20 minuter in i filmen

https://www.youtube.com/watch?v=RcwTMHCraPo&feature=youtu.be&t=34m46s

Juryn bedömer deltagarna utifrån framförande (scennärvaro, gestaltning), förståelse (upplägg, berättande, begriplighet) och forskning (vetenskaplighet, beskrivning av vetenskaplig metod).

Läs Peters bästa tips för att göra presentationer:

http://ki.se/nyheter/peter-ueda-vann-forskar-grand-prix-2017

29 november 2017

Dags att söka 2017 års stipendium

Härmed utlyses årets stipendium ur Carl Tullus minnesfond för forskande läkarstudenter. Fyll i ansökningsblanketten och besvara två specifika frågor. Läs mer under rubriken Information.

Mejla ansökan senast söndag den 12 november till: ansokan@carltullusminnesfond.se. Minnesstipendiet delas ut vid MF:s Luciabal. I år utses den tionde stipendiaten.

Den solgula affischen finns uppsatt på KI, MF och sjukhusen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 oktober 2017

Övermedicinering med statiner?

Peter Ueda, stipendiat 2011, är förste författare till en artikel publicerad i British journal of general practice, brittisk tidskrift för husläkare. Peter och tre andra forskare har granskat riktlinjerna för vilka i Storbritannien som ska ordineras statiner, läkemedel som sänker blodfetter.

Studien visar att om riktlinjerna, som utfärdades 2014, skulle följas helt, skulle närmare 40 procent av alla britter mellan 30 och 84 år medicinera. Bland män över 60 år och kvinnor över 75 år skulle praktiskt taget alla behöva medicinen. Sammanlagt skulle närmare 12 miljoner britter behöva ta stationer.

Resultatal, att så överraskande många skulle behöva medicinera, ledde till en debatt i landet. Det blev en huvudnyhet i den ansedda tidskriften BMJ, British Medical Journal. Det blev också en nyhet i bla BBC, The Guardian och Financial Times.

Peter gjorde studien under tiden som postdoc vid Harvard, vid Department of Global Health and Population, Harvard TH Chan School of Public Healt

Här är en länk till artikeln: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28760741

4 augusti 2017

Ny ordförande i Läkare i Världen Hanna Ingelman-Sundberg, stipendiat 2009, har valts till ny ordförande för den svenska sektionen av Läkare i Världen (Médecins du Monde). Hon arbetar sedan 2010 som volontär vid organisationens mottagning i Stockholm.

– Det finns människor i Sverige som inte får den vård de behöver och borde ha rätt till. Som läkare och medmänniska kan jag inte bara stå och se på, säger hon.

Hon har i många år arbetat aktivt med flyktingfrågor och pappers-lösas rätt till vård i Röda Korsets Ungdomsförbund. Hanna är legitimerad läkare och medicine doktor. För närvarande arbetar hon med vård i livets slutskede inom avancerad hemsjukvård.

Médecins du Monde, som grundades 1980 nar som grundprinciper att ”hjälpa, vårda och vittna”. Målet om att vittna om missför-hållanden, dokumentera och sprida information om lidande, var en av anledningarna till att organisationen bröt sig ur Läkare utan gränser (Médecins sans Frontières).

30 juni 2017

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Rhedin disputerar

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, disputerar den 12 maj på avhandlingen Severe Viral Respiratory Tract Infections in Children. Här kan ni läsa den.

Opponent är Annemarie van Rossum, docent vid Erasmus Medical Centre i Rotterdam.

Disputationen äger rum kl 9.00 i Welandersalen, byggnad B2 i Karolinska sjukhuset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 april 2017

 

Smal antibiotika är lika bra som bred

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, är förste författare till en artikel i tidskriften Clinical Microbiology and Infection. Han har studerat hur drygt 7 300 vuxna patienter med lunginflammation har behandlats på sjukhus. Patienterna ingår i det Nationella kvalitetsregistret för infektionssjukdomar.

Studien visar att de som hade behandlats med antibiotika med smalt spektrum (som har effekt på en viss typ av bakterier) botades lika bra som de som hade behandlats med antibiotika med brett spektrum (som har effekt på flera typer av bakterier).

En fördel med att använda smalspektrumantibiotika är att de minskar risken att bakterier blir resistenta, okänsliga. En annan är att de inte påverkar normalfloran, kroppens nyttiga bakterier, lika mycket som bredspektrumantibiotika.

Läs mer här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28017793

25 mars 2017

Stipendiat 2016: Maria Belikova

Maria studerar på termin nio av läkarutbildningen och är nyblivendoktorand hos professor Sven-Erik Dahlén, föreståndare för Centrum för allergiforskning vid Karolinska institutet. Hennes forskning handlar om ett nytt sätt att behandla astma. Doktorand-projektet har titeln Epithelial-derived alarmins as novel targets for treatment of asthma.

Vid Medicinska Föreningens Luciabal tilldelades hon stipendiet av Carl Tullus bror Erik. Läs om Maria och hennes forskning här.

14 december 2016

Så här nyttjade Stella stipendiet

Läs om hur Stella Karsten, stipendiat 2015, använde stipendiet på

10 000 kr. Hennes Stipendieberättelse finns under presentationen av henne. Där beskriver hon också om hur stipendiet har upp- muntrat henne i stunder då experimenten har gått litet trögt.

12 december 2016

Dags att söka 2016 års stipendium

Härmed utlyses årets stipendium ur Carl Tullus minnesfond för forskande läkarstudenter. Sök stipendiet genom att besvara två specifika frågor. Läs mer under rubriken Information.

Mejla ansökan senast lördag den 12 november till: ansokan@carltullusminnesfond.se. Minnesstipendiet delas ut vid MF:s Luciabal, i år för nionde gången.

4 oktober 2016

Björn Wieslander disputerar

Björn Wieslander, stipendiat 2013, disputerar den 4 november på avhandlingen Electrocardiographic characterization of myocardial scar in presence of conduction abnormality. Här är en länk till avhandlingen.

Opponent är Olujimi Adeoluwa Ajijola från University of California, Los Angeles.

Examinationskommittén består av Erik Hedström, Lunds Universi-tet, Frieder Braunschweig, Karolinska Institutet och Sverker Jern, Göteborgs Universitet.

Disputationen äger rum kl 9.00 på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Lilla Salen, Q3:01

3 oktober 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stipendiat twittrar medicinska nyheter

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, använder Twitter för att sprida nyheter om sina medicinska specialområden: Virus, lunginflam-mation, myggor och barn.

Han tipsar om artiklar i medicinska tidskrifter och andra medier om metapneumovirus, rhinovirus, enterovirus, zikavirus, gula febern, West Nile-virus och annat.

Han skriver också om andra ämnen, som intresserar honom, som global hälsa, folkhälsa, klimatpolitik och andra miljöfrågor, anti-biotikaresistens, brittisk läkarstrejk och näthandel med antibiotika.

Här är en länk till Samuels Twitterkonto: https://twitter.com/rhedinsamuel

30 september 2016

Erik gör postdok på Colombia University

Erik Berglund, stipendiat 2010, har åkt till USA för att göra sin postdok som research fellow vid Columbia University i New York. Han ska forska vid Colombia Center for Translational Immunology.

I våras tilldelades han av Stiftelsen professor Lars-Erik Gelins* minnesfond dels 125 000 i forskningsbidrag, dels Stora Gelinstip-endiet på 100 000 kr. Stipendiet ges till kliniskt verksamma inom transplantation för utveckling av klinisk kompetens i utlandet.

Erik ska medverka i forskningsprojekt för att utveckla metoder för immunterapi vid organtransplantation. Syftet är att minimera be- hovet av immunosuppressiva läkemedel, mediciner som förhindrar avstötning. Erik disputerade i juni 2014.

*) Lars-Erik Gelin (1920–80) var Sveriges första professor i transplantationskirurgi, verksam vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

15 augusti 2016

Ärr på hjärtat kan förutsäga prognos

Björn Wieslander, stipendiat 2013, är förste författare till en artikel som är publicerad i tidskriften Journal of electrocardiology. Han har studerat EKG hos 1820 patienter med hjärtsvikt för att beräkna mått på ärr på hjärtmuskeln genom sk Selvester QRS scoring.

Det har han gjort för att se om det är möjligt att använda måttet för att avgöra vilka patienter som har nytta av en särskild hjärt-stimulator som aktiverar båda hjärtats kamrar.

Måttet på hjärtmuskelns ärr kunde dock inte fastställa det. Där-emot kunde måttet förutsäga vilka patienter som hade sämst prognos oberoende av ifall båda, eller bara den ena, av hjärtats kamrar stimuleras.

Titeln på artikeln är Scar burden assessed by Selvester QRS score predicts prognosis, not CRT clinical benefit in preventing heart failure event and death: A MADIT-CRT sub-study. Läs mer här:

http://www.jecgonline.com/article/S0022-0736(16)30023-1/fulltext

2 maj 2016

Prisbelönas för flest citeringar

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, har fått pris för att ha skrivit "den mest citerade artikeln” bland pediatriker i Sverige under 2014. Han fick priset under Barnveckan, en konferens för barnläkare och barnsjuksköterskor, som i år ägde rum i Östersund.

Artikeln publicerades i februari i tidskriften Pediatrics, organ för The American Academy of Pediatrics. Den fick stor spridning, när den under året citerades 19 gånger i andra vetenskapliga artiklar. Artikeln har titeln Clinical utility of PCR for common viruses in acute respiratory illness. Läs mer här:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24567027

28 april 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Göran Wennergren

Samuel skriver kommentar i Lancet

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, har skrivit en artikel i en syster-tidskrift till den prestigefyllda tidskriften The Lancet. Det är en kommentar i The Lancet Respiratory Medicine, en specialtidskrift om andningsorganens sjukdomar.

Det är en stor ära för honom att få en kommentar publicerad. Vanligtvis är kommentarerna skrivna av professorer och Samuel har inte ens disputerat. Artikeln gäller hans forskningsområde, luftvägsinfektioner hos barn, speciellt lunginflammation som orsakas av virus.

Han reflekterar kring en studie från Sydafrika som har undersökt vad som orsakar lunginflammation – bakterier eller virus. Resulta- ten påminner om hans egna resultat: Många lunginflammationer orsakades av virus – inte av bakterier (och därför hjälper inte antibiotika). Vissa infektioner berodde på en kombination av virus och bakterier.

Rubriken på artikeln är Establishment of childhood pneumonia cause in the era of pneumococcal conjugate vaccines. Läs mer här: http://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(16)30067-4/abstract

21 april 2016

Barn har skydd trots tuff behandling

Hanna M. Ingelman-Sundberg, stipendiat 2009, är förste författare till en vetenskaplig artikel i tidskriften Vaccine. Hon har studerat vilket skydd barn med reumatiska sjukdomar har mot mässling, röda hund, stelkramp och andra infektioner efter att ha behandlats med immunhämmande läkemedel.

Det visade sig att dessa barn i stort sett hade kvar det skydd som de fått via vaccinationer och tidigare infektioner. Trots att dessa barn har genomgått en kraftfull behandling klarar de alltså vanliga infektioner på ett bra sätt.

Rubriken på artikeln är Diverse effects on vaccine-specific serum IgG titres and memory B cells upon methotrexate and anti-TNF-α therapy in children with rheumatic diseases: A cross-sectional study. Läs mer här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26827664

29 januari 2016

Stipendiat 2015: Stella Karsten

Stella studerar på termin åtta av läkarutbildningen och är dokto-rand vid professor Thomas Helledays avdelning vid KI:s labora-labotorium Science for Life. Hennes forskning handlar om nya metoder att behandla inflammation genom DNA-reparation. Projektet har titeln Novel guanine-based approaches to treat inflammation.

Vid Medicinska Föreningen Luciabal tilldelades hon stipendiet av Carl Tullus syskon, Lisa och Erik. Stella presenteras här.

14 december 2015

Så här nyttjade Egle stipendiet

Läs hur Egle Kvedaraite, stipendiat 2014, använde stipendiet på 10 000 kr. Pengarna har kommit till nytta under hennes pågående vistelse i USA. Hon läser doktorandkurser vid Harvard och Boston Children´s Hospital samt är utsedd av Yale University att ingå i det internationella utbytesprogrammet. Läs mer under rubriken Stipendieberättelse som finns under presentationen av henne.

12 december 2015

Egle vid Boston Children´s Hospital.

 

Dags att söka 2015 års stipendium

Härmed utlyses årets stipendium ur Carl Tullus minnesfond för forskande läkarstudenter. Sök stipendiet genom att besvara två specifika frågor. Läs mer under rubriken Information.

Mejla ansökan senast torsdag den 12 november till: ansokan@carltullusminnesfond.se. Minnesstipendiet delas ut vid MF:s Luciabal, i år för åttonde gången.

9 oktober 2015

Fattigdom gör barn överviktiga

Peter Ueda, stipendiat 2011, är förste författare till en vetenskaplig artikel som har publicerats i oktobernumret av International Journal of Obesity.

Studien omfattar över 30 000 barn födda i Japan under två veckor 2001. Den visar att barn till fattiga föräldrar och barn till föräldrar, som drabbades hårt av krisen i världsekonomin 2008, riskerar att drabbas av övervikt, inte undervikt.

Rubriken på artikeln är The global economic crisis, household income and pre-adolescent overweight and underweight: a nationwide birth cohort study in Japan. Läs artikeln här: www.nature.com/ijo/journal/v39/n9/full/ijo201590a.html

5 oktober 2015

Lunginflammation kan bero på virus

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, är förste författare av en veten- skaplig artikel som har publicerats i septembernumret av Thorax, tidskrift för British Thoracic Society.

Samuel har studerat orsaker till lunginflammation hos förskola- barn. Han har analyserat nässekret hos 121 sjuka barn och jäm- fört dessa med 240 friska barn. Hos barnen med lunginflammation fann han virus hos 81 procent av dem. Över hälften av de friska barnen hade dock också virus i näsan.

Hans slutsats är att virus orsakar lunginflammation mycket oftare än man tidigare trott. Det betyder att många av dem inte har någon nytta av antibiotika, som bekämpar bakterier, inte virus.

Läs mer: thorax.bmj.com/content/70/9/847.abstract?sid=f1ce3bfc-b1bd-4c64-b0c1-5e33ace7f1f7

15 september 2015

Olika sätt att hitta ärr i sjuka hjärtan

Björn Wieslander, stipendiat 2013, är förste författare av en vetenskaplig artikel som har publicerats i augustinumret av AHJ, American Heart Journal.

Rubriken är Evaluation of Selvester QRS score for use in presence of conduction abnormalities in a broad population. Läs mer här: www.ahjonline.com/article/S0002-8703(15)00312-9/abstract

Björn har utvärderat en metod som mäter storlek och lokaliserar ärr på hjärtmuskeln. I studien av metoden Selvester QRS ingick patienter med olika slags hjärtproblem som undersökts både med elektrokardiografi (EKG) och cardiac magnetic resonans (CMR).

15 augusti 2015

Djupdykning i en cancercell i magen

Erik Berglund, stipendiat 2010, är förste författare till en vetenskaplig artikel i augustinumret av tidskriften Experimental Cell Research. Rubriken är Secretome protein signature of human gastrointestinal stromal tumor cells.

Erik och hans kolleger har hittat speciella protein som utmärker gastrointestinala stromacellstumörer (GIST), en bindvävstumör i mag- och tarmkanalen. Studien är ett led i strävan att hitta bio- markörer för att tidigare kunna diagnosticera och bättre behandla patienter med denna typ av cancer Läs mer:

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014482715001731

5 augusti 2015

Stor studie om risken att få magcancer

Isabella Guncha Ekheden, som år 2008 fick minnesfondens första stipendium, är medförfattare till en artikel som publicerades i BMJ, tidskrift för British Medical Association, i slutet av juli.

Guncha och fem andra forskare har granskat ett sjukdomsregister med över 400 000 vävnadsprover (biopsier) från personer som har genomgått gastroskopi i Sverige mellan 1979 och 2011. Av dem som hade cellförändringar i magsäcken riskerade en av 19 perso- ner att utveckla cancer inom 20 år. Av dem som hade normal mag-säck riskerade en av 256 personer att utveckla sjukdomen. Stu- dien hjälper läkare att bedöma uppföljningen av dessa patienter.

Artikeln har rubriken Incidence of gastric cancer among patients with gastric precancerous lesions: observational cohort study in a low risk Western population.

Läs den här: www.bmj.com/content/351/bmj.h3867

31 juli 2015

Förste författare till första artikeln

Egle Kvedaraite, stipendiat 2014, har publicerat sin första veten-skapliga artikel. Hon är förste författare till artikeln som har rubriken Tissue-infiltrating neutrophils represent the main source of IL-23 in the colon of patients with IBD.

Den är publicerad i Gut, tidskrift för British Society of Gastro- enterology och finns att läsa här: http://gut.bmj.com/content/early/2015/07/09/gutjnl-2014-309014.abstract

Egle och hennes forskarkolleger har upptäckt att vävnads- infiltrerande vita blodkroppar (neutrofiler) var huvudkälla tiil att det inflammationsskapande proteinet IL-23 fanns hos barn med tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

15 juli 2015

Cellgifter minskar vaccinationsskydd

Hanna M. Ingelman-Sundberg, stipendiat 2009, är förste författare till en vetenskaplig artikel i aprilnumret av Haematologica, tidskrift för European Hematology Association. Hon och hennes kolleger har studerat hur apor, som vaccinerats mot barnsjukdomar, påverkas av cellgifter.

Syftet har varit att förstå hur vaccinationsskyddet hos cancersjuka barn försämras av behandlingarna. Det är viktigt eftersom dessa barn är känsliga för infektioner. Studien visar att B-celler, som är mycket viktiga för immunförsvaret, är mer känsliga för cellgifterna än andra celler.

Artikeln har rubriken Selective loss of vaccine-specific memory B cells in a rhesus macaque model of chemotherapy: influence of doxorubicin on immunological memory.

Läs den här: www.haematologica.org/content/100/4/e158

10 april 2015

Hanna Ingelman-Sundberg spikar

Hanna M. Ingelman-Sundberg, stipendiat 2009, spikar upp sin av-handling på spikbrädan i Karolinska Institutets bibliotek. KI är ett av de lärosäten som har behållit denna handfasta tradition, när den elektroniska spikningen infördes.

Ceremonin med spikning lär ha sitt ursprung i universitetet i Wittenberg, som offentliggjorde disputationer på det sättet. Det var där Martin Luther spikade upp sina teser på slottskyrkans dörr år 1517.

Opponent vid disputationen den 13 februari är professor Falk Hiepe, Charité-Universitätsmedizin, Berlin

23 januari 2015

Hanna hamrar på KI-bibliotekets klassiska spikbräda.

 

Hanna Ingelman-Sundberg disputerar

Hanna M. Ingelman-Sundberg, stipendiat 2009, disputerar den 13 februari kl 9.00.

Lokal: Leksellsalen, Eugeniahemmet, T4, Karolinska Universitets-sjukhuset, Solna.

Avhandlingens titel är Preservation of vaccine-induced long-term B cell memory and the effects of immunosuppressive treatment.

Hanna har forskat kring hur läkemedel påverkar barns vaccina- tionsskydd, när de behandlas mot cancer, hiv eller reumatisk sjukdom.

28 december 2014

Peter Ueda spelar VM i innebandy

Peter Ueda, stipendiat 2011, som nu gör sin postdoc vid Harvard, kopplade av från forskningen genom att delta i VM i innebandy i Göteborg 5-14 december. Han spelar för det japanska landslaget.

Läs Peters funderingar nationalism, passningar och kämpaglöd i hans blogg "Förlora med värdighet/Japanska landslaget & internationell innebandy"

20 december 2014

2014 års stipendiat är utsedd

Årets stipendiat heter Egle Kvedaraite. Hon är 25 år och studerar i höst termin nio av läkarutbildningen. Sedan i maj i år är hon registrerad doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Hon forskar på en ovanlig cancerliknande sjukdom hos barn. Huvudhandledare är professor Jan-Inge Henter.

Vid kvällens Luciabal på Medicinska Föreningen tilldelades Egle stipendiet av Lisa och Erik Tullus, Carls syskon. Läs en presentation av henne här.

13 december 2014

Så här nyttjade Björn stipendiet

Läs hur Björn Wieslander, stipendiat 2013, använde stipendiet på 10 000 kr. Skrolla ner till underrubriken stipendieberättelse som finns under presentationen av honom. Stipendiaterna får fritt välja hur de utnyttjar beloppet.

9 december 2014

Ansökningstiden har gått ut

Nu har deadline för ansökan till årets stipendium passerat och kommitténs spännande arbete tar vid. Alla sökande ska få mejl med tack och info om processen. Årets stipendiat meddelas på hemsidan efter utdelningen vid Medicinska Föreningens Luciabal.

12 november 2014

 

Sju dagar till 12 november

Det återstår en vecka av ansökningstiden till Carl Tullus minnesstipendium. Välkommen att mejla ansökan senast vid midnatt onsdag den 12 november.

5 november 2014

 

Dags för 2014 års stipendium

Härmed utlyses årets stipendium ur Carl Tullus minnesfond för forskande läkarstudenter. Sök genom att besvara två specifika frågor. Läs mer under rubriken Information.

Mejla ansökan senast onsdag den 12 november. Minnesstipendiet delas ut vid MF:s Luciabal, i år för sjunde gången.

9 oktober 2014

Studie om D-vitamin och MS

Peter Ueda, stipendiat 2011, är förste författare av en vetenskaplig artikel som har publicerats i septembernumret av Annals of Neurology, utgiven av American Neurological Association. Den finns att läsa här: Neonatal vitamin D status and risk of multiple sclerosii

Forskningen visade att det inte fanns något samband mellan nyföddas nivåer av D-vitamin och risken att få MS som vuxen. Peter och hans kolleger hittar alltså inget stöd för en omdiskuterad hypotes om att D-vitaminbrist i fosterlivet skulle bidra till sjukdomen. I studien ingår 459 personer med MS och 663 friska personer i en kontrollgrupp. Nivåerna av D-vitamin har forskarna kunnat hitta i PKU-registret, en bank med blodprov som infördes 1975 för alla nyfödda.

15 september 2014

Peter Ueda till Harvard

Peter Ueda, stipediat 2011, flyttar till Boston för att forska som postdok vid Harvard School of Public Health. Han fortsätter att fördjupa sig i forskning kring kroniska sjukdomar (som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes) på en internationell nivå.

Han samarbetar med Goodarz Danaei, biträdande professor i global hälsa. Gruppen studerar hur riskfaktorer som rökning, blodtryck, kolesterol och diabetes leder till kroniska sjukdomar, som i sin tur bli bördor för folk och länder. De studerar också hur olika satsningar kan bidra till att förbättra folkhälsan.

– Det är intressant och viktig forskning. De långsiktiga lösningarna måste också handla om fattigdom och sociala orättvisor, inte bara åtgärder för att förbättra sjukvård, behandlingar och förändra individens livsstil, säger Peter.

15 augusti 2014

Erik Berglund har disputerat

Erik Berglund, stipendiat 2010, disputerade i dag på avhandlingen Novel insight into the molecular biology of gastrointestinal stromal tumors. Läs den här.

Opponent var Mikael Eriksson, docent vid Lunds universitet. Handledare har varit docent Robert Bränström.

Erik siktar på att specialisera sig som transplantationskirurg. Nu vikarierar han som kirurg vid Karolinska sjukhuset och fortsätter med sin forskning.

13 juni 2014

 

 

Erik Berglund disputerar

Erik Berglund, stipendiat 2010, disputerar den 13 juni kl 9.00.

Lokal: Rolf Lufts Auditorium, Karolinska universitetssjukhuset, L1:00.

Avhandlingens titel är Novel insight into the molecular biology of gastrointestinal stromal tumors. Hans forskning gäller en form av sarkom som kan uppstå i mag-tarmkanalen. Sarkom är en sällsynt grupp av tumörer som drabbar mindre än en procent av alla cancerpatienter.

Erik har i sin experimentellt inriktade forskning kartlagt olika processer inuti gastrointestinala stromaceller, GIST.

6 juni 2014

 

Stipendiater med läkarexamen

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, och Björn Wieslander, stipendiat 2013, avslutar i dag sin grundutbildning vid Karolinska institutet och utexamineras som läkare.

Samuel Rhedin ska börja vikariera som barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm. Björn Wieslander fortsätter sin doktorandforskning som handlar om ärr på sjuka hjärtan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänner via fonden: Samuel (tv) och Björn på väg till examensfest

5 juni 2014

 

Björn Wieslander på konferens

Björn Wieslander, stipendiat 2013, är medförfattare till en studie som presenterades vid konferensen International Society for Computerized Electrocardiology (ISCE) som ägde rum i Jacksonville, Florida i april.

Här är en länk till Björns poster.

Studien handlar om att utveckla en metod för att bättre kunna diagnosticera ärr i hjärtats vänstra kammare.

1 maj 2014

 

Ny artikel av Peter Ueda

Peter Ueda, stipendiat 2011, är förste författare av en vetenskaplig artikel som har publicerats i aprilnumret av European Journal of Epidemiology. Den finns att läsa här: Cerebrovascular and ischemic heart disease in young adults born preterm: a population-based Swedish cohort study.

Peter och de andra forskarna har studerat sjuklighet och dödlighet av sjukdomar i hjärna och hjärta hos för tidigt födda barn. De har gjort en 15-årsuppföljning av drygt 1,3 miljoner barn födda i Sverige åren 1983 - 1995. Barn som föddes före vecka 32 löpte nära dubbelt så stor risk att drabbas av sjukdomar i hjärnans blodkärl. Däremot var risken för hjärtsjukdom inte större än för ofullgångna barn.

1 april 2014

 

Artikel i Läkartidningen

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, har i Läkartidningen nr 12-13 skrivit en artikel om sina senaste forskningsresultat. Hans doktorandarbete handlar om barn med luftvägsinfektion. Han har samlat in prover på drygt 200 snoriga barn som akut kom till Sachska barnsjukhuset. Proverna undersöktes med metoden PCR för att hitta 16 olika luftvägsvirus. Resultatet av de sjuka barnen jämfördes med friska barn på rutinbesök på Stockholms BVC.

Överraskande nog var att mer än vart tredje friskt barn var bärare av virus. Av de sjuka barnen var drygt 70 procent virusbärare. De tre virus, som är mest kända för att ge akut luftvägsinfektion, fanns dock bara sporadiskt i kontrollgruppen. Samuel har skrivit artikeln tillsammans med sin handledare, Pontus Nauclér. Här är en länk till artikeln.

25 mars 2014

 

Samuel Rhedin har nått halvvägs

Den 17 mars kl 13.00 genomgår Samuel Rhedin, stipendiat 2012, halvtidskontroll av sin doktorandforskning vid Institutionen för medicin. Han forskar kring luftvägsinfektioner hos barn.

Arbetsnamnet för avhandlingen är Acute Respiratory Illness in Children - from Epidemiology to Clinical Management. Granskare är Lena Grillner, mikrobiolog, Lars Navér, barnläkare och Hans Holmberg, infektionsläkare. Lokal: Karolinska sjukhuset, Centrum för molekylär medicin (CMM), seminarierum plan 1, (L8:01)

6 mars 2014

 

 

Peter Ueda har gjort en tecknad film

Peter Ueda, stipendiat 2011, har producerat en tecknad film, där han presenterar resultat av sin forskning.

Filmen baseras bl a på hans artikel Month of birth and cause-specific mortality between 50 and 80 years: a population-based longitudinal cohort study in Sweden, som publicerades i februarinumret av The European Journal of Epidemiology.

Peter står själv för filmens idé, bilder och text. Han överraskade oss genom att producera filmen för Carl Tullus minnesfond, och det är vi mycket stolta, glada och tacksamma över.

Ladda ner filmen här! Den är nio minuter lång.

1 mars 2014

Ny artikel av Samuel Rhedin

Samuel Rhedin, stipendiat 2012, är förste författare av en artikel som har publicerats i februarinumret av Pediatrics, tidskriften för The American Academy of Pediatrics. Den finns att läsa här:

Clinical Utility of PCR for Common Viruses in Acute Respiratory Illness.

Artikeln ledde till att Samuel blev intervjuad i ScienceDaily, en nätsajt för vetenskapliga nyheter. Läs den här.

Samuels artikel är ett av de vetenskapliga arbeten som kommer att ingå i avhandlingen. Hans forskning handlar om luftrörsinfektioner hos barn. Huvudhandledare är Kristina Broliden, professor i infektionssjukdomar.

26 februari 2014

 

Peter Ueda har disputerat

Peter Ueda, stipendiat 2011, har i dag disputerat vid Karolinska Institutet. Opponent var professor Mark Hanson, University of Southampton. Han är chef för den medicinska fakultetens "Academic Unit of Human Development and Health". Han är också ordörande i "International Society for Developmental Origins of Health and Disease" och har, precis som Peter, forskat i Nigeria.

10 januari 2014

 

Ny artikel av Erik Berglund

Erik Berglund, stipendiat 2010, är förste författare av en artikel som i dag publicerades i tidskriften Anti-Cancer Drugs. Den finns att läsa här:

Intracellular concentration of the tyrosine kinase inhibitor imatinib in gastrointestinal stromal tumor cells.

Artikeln är ett av de fyra vetenskapliga arbeten som kommer att ingå i Eriks avhandling. Hans forskning gäller en form av ovanliga tumörer som kan uppstå i mag-tarmkanalen. Huvudhandledare är docent Robert Bränström.

19 december 2013

 

Peter Ueda disputerar

Peter Ueda, stipendiat 2011, disputerar den 10 januari kl 9.00. Lokal: Leksells auditorium, Eugeniahemmet T2, Karolinska sjukhuset Solna.

Avhandlingens titel är Famine in Nigeria and vitamin D in Sweden: Two early life exposures and their relation to cardiovascular risk in adulthood.

Ladda ner Peters avhandling här.

17 december 2013

 

2013 års stipendiat är utsedd

Årets stipendiat heter Björn Wieslander. Han är 24 år och studerar den tionde terminen av läkarutbildningen.

Sedan en månad är han är registrerad doktorand vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK). Huvudhandledare är Martin Ugander vid Karolinska Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR) Group.

Vid kvällens Luciabal på Medicinska Föreningen tilldelades Björn stipendiet av Lisa och Erik Tullus, Carls syskon

13 december 2013

 

Ansökningstiden har gått ut

Nu har deadline för ansökan till årets stipendium passerat och kommitténs spännande arbete tar vid. Tack för alla ansökningar och vi återkommer med besked framöver!

12 november 2013

 

 

Copyright © Carl Tullus minnesfond