Viktiga datum

Carl Tullus minnesfond

För forskande läkarstudenter vid KI

Viktiga datum för 2018

 

Mitten av oktober:

Utlysning av stipendiet via mejl till läkarstudenterna vid Karolinska Institutet, affischering på anslagstavlor på Karolinska Institutet, Medicinska Föreningen, Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge, Södersjukhuset, St Görans sjukhus och Danderyds sjukhus.

 

Måndag den 12 november:

Sista ansökningsdag

 

Torsdag den 13 december:

Utdelning av stipendiet vid Medicinska Föreningens Luciabal

 

Copyright © Carl Tullus minnesfond