Carl Johan Sundberg

Carl Tullus minnesfond

För forskande läkarstudenter vid KI

Foto: Ulf Sirborn

 

 

Professor Carl Johan Sundberg, ledamot

 

Om Carl Johan Sundberg

 

Carl Johan Sundberg är professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi. Bland många andra mycket viktiga uppdrag är han också inspektor för Medicinska föreningen vid Karolinska institutet. Inspektorn är studentkårens övervakare och beskyddare samt kontaktperson mellan föreningen och institutet.

 

Copyright © Carl Tullus minnesfond