Kommittén

Carl Tullus minnesfond

För forskande läkarstudenter vid KI

 

Stipendiekommittén

 

Stipendiekommittén består av fem röstande parter:

 

- Rolf Kiessling

- Carl Johan Sundberg

- Hanna Brauner

- Barbro och Kjell Tullus

- Lisa och Erik Tullus

Kommittémöte 2017: Hanna Brauner och Carl Johan Sundberg. Erik Tullus och Lisa Tullus medverkade via telefonkonferens.

Kommittémöte 2017: Rolf Kiessling

Kommittémöte 2015: Hanna Brauner, Carl Johan Sundberg, Kjell Tullus och Erik Tullus. Rolf Kiessling och Lisa Tullus medverkade via telefonkonferens.

Kommittémöte 2011: Fr v Birger Winbladh, Rolf Kiessling, Erik Tullus, Lisa Tullus och Hanna Brauner.

Copyright © Carl Tullus minnesfond