Kontakt

Carl Tullus minnesfond

För forskande läkarstudenter vid KI

Kontakta oss

 

Vill du ansöka om att få stipendiet? Mejla till ansokan@carltullusminnesfond.se

 

Kontakta Carl Tullus minnesfond genom att mejla till: info@carltullusminnesfond.se

Bidrag till fonden

 

Carl Tullus minnesfond har som mål att fortsätta dela ut stipendiet under många år, och tar med stor tacksamhet och glädje emot alla bidrag till fonden. Kom ihåg att ange vem som gör insättningen.

 

Bankgiro: 5781-8593

 

Konto i Handelsbanken:

502 592 982 (clearingnr 6107)

 

Från utlandet:

IBAN: SE95 6000 0000 0005 0259 2982

BIC: HANDSESS

 

Kontoinnehavare: Carl Tullus minnesfond

 

Copyright © Carl Tullus minnesfond