2008 - Guncha Welsapar

Carl Tullus minnesfond

För forskande läkarstudenter vid KI

Guncha Welsapar

För sin rena glädje över att söka svar

på vetenskapliga frågor,

sin stora initiativförmåga

som entusiasmerar andra unga forskare

och för sin naturliga nyfikenhet

med vilken hon gläntar på dörren

till nya intellektuella världar

 

Presentation

 

Född 1986 i Turkmenistan

Kom med familjen till Sverige 1994

Deltog i Uppsala universitets forskarskola för gymnasister sommaren 2005

Student i Enköping 2006

Fick stipendium av Förbundet Unga Forskare för att delta i London International Youth Science Forum sommaren 2006

Började studera till läkare vid Karolinska Institutet vårterminen 2007

Ledare vid London International Youth Science Forum sommaren 2007 och sommaren 2008

Forskade vid Cambridge University Cambridge Centre for Brain Repair sommaren 2009

Engagerad i Förbundet Unga Forskare 2006 – 2011, sista läsåret som ordförande

Tilldelades MD/PhD-stipendium våren 2011

Antogs som doktorand vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik hösten 2011. Handledare är professor Weimin Ye.

Forskningen handlar om att hitta faktorer som kan utgöra risker för att få skivepitelcancer/esophaguscancer. Det är den sjätte vanligaste orsaken till död i cancer.

Avlade läkarexamen i juni 2012

Arbetar som AT-läkare vid Sjukhuset i Gävle

Efter giftermål heter hon numera Isabella Ekheden

Länk till KI

 

 

Stipendieberättelse

 

I december 2008 fick jag stipendiet från Carl Tullus minnesfond. Det var första gången som det utlystes. Stipendiet bidrog till att jag kunde genomföra ett tre månader långt spännande och lärorikt forskningsprojekt vid Cambridge Universitet sommaren 2009.

 

Det var en fantastisk möjlighet för mig att få uppleva världsledande forskning och den vetenskapliga miljön i Cambridge. Jag är mycket tacksam för att minnesfonden gav mig pengar för att kunna arbeta med detta forskningsprojekt.

 

Stipendiepengarna var oerhört välkomna. Jag använde dem till att finansiera en bärbar dator till ett projekt som jag deltog i på ”The Centre for Brain Repair”. Min nya dator gav mig friheten att jobba med mitt projekt även när jag, som sommarstudent, inte fick vara på labbet på kvällar och helger.

 

Det gjorde det möjligt för mig att kunna analysera, sammanställa och presentera mina resultat mycket smidigt både under projektets gång och när jag slutförde mitt arbete för forskningsgruppen som jag arbetade i. Det var helt ovärderligt för mig att ha en arbetsdator för att kunna göra mitt bästa på projektet i Cambridge, och stipendiet underlättade mitt forskningsarbete på Cambridge Universitet oerhört mycket.

 

Att stipendiet delades ut till mig på Luciabalen kändes festligt och exklusivt samtidigt som det finns en tydlig koppling till både forskning och Carls engagemang i Medicinska Föreningen. Det kändes rätt och genuint.

 

Stockholm 19 oktober 2009

Guncha Welsapar

 

Vetenskapliga arbeten

Artikel med Guncha som medförfattare:

 

Incidence of gastric cancer among patients with gastric precancerous lesions: observational cohort study in a low risk Western population.

 

Use of an adult rat retinal explant model for screening of potential retinal ganglion cell neuroprotective therapies.

 

 

 

Copyright © Carl Tullus minnesfond