2012 - Samuel Rhedin

Carl Tullus minnesfond

För forskande läkarstudenter vid KI

Samuel Rhedin

För sin flit, att i sann linneansk anda träget samla in prover, samt

klassificera, systematisera och analysera dem. Samuel, Scholaris Classicus

- en klassisk forskare,

som håller Medicinska Föreningens fana högt

 

Stipendieberättelse

 

Jag är väldigt glad och stolt över att få vara stipendiat i Carl Tullus minnesfond. Stipendiet betydde oerhört mycket för mig. I en tid där mitt forskningsprojekt gick oerhört trögt och kantades av motgångar blev utmärkelsen en injektion av inspiration och självförtroende i min forskning. Det har resulterat i en våg av produktivitet.

 

Jag har under det gångna året presenterat mitt arbete på två konferenser, en i Paris och en på Smögen, jag har gått fem olika doktorandkurser och bland annat insett att statistik är kul (!). Min andra artikel har precis blivit accepterad i en inte oansedd pediatrisk tidskrift. Jag håller på att slutföra provinsamlingen för min tredje studie och har bokat tid för mitt halvtidsseminarium våren 2014.

 

Prissumman öronmärkte jag för forskning genom att öppna mitt första egna forskarkonto. Jag haft stor glädje av det under året. Det har varit otroligt bekvämt och befriande att ha en ekonomisk buffert, eftersom allt inom forskarvärlden är dyrt och man ogärna ligger ute med egna pengar i väntan på ersättning från institutionen som ibland kan dröja.

 

Jag har därför självständigt kunna anmäla mig till konferenser och möten, och införskaffa materiel till studien innan handledare har gett klartecken. I värsta fall har jag ju bara kunnat dra det på mitt forskarkonto.

 

Men priset är på grund av sin natur så oerhört mycket mer än prissumman. Jag kommer aldrig att glömma känslan att ta emot priset från Erik och Lisa på Luciabalen eller mitt första möte med Barbro som resulterade i en två timmar lång fika eller jubileumsseminariet, där vi stipendiater blev instruerade att hålla lättförståeliga presentationer av våra projekt för några utvalda vänner – men där halva KI:s professorskår deltog, inklusive flera av mina stora förebilder i mitt eget forskningsfält.

 

Tack kära Barbro, Lisa, Erik och Kjell, ni har verkligen lyckats vända den svåraste sorgen till något så fint och betydelsefullt.

 

Stockholm 7 december 2013

Samuel Rhedin

 

Vetenskapliga arbeten

Artiklar med Samuel Rhedin som huvudförfattare:

 

Narrow-spectrum ß-lactam monotherapy in hospital treatment of community-acquired pneumonia: a register-based cohort study.

 

Establishment of childhood pneumonia cause in the era of pneumococcal conjugate vaccines.

 

Respiratory viruses associated with community-acquired pneumonia in children: matched case-control study

 

Clinical utility of PCR for common viruses in acute respiratory illness.

 

Respiratory viruses in hospitalized children with influenza-like illness during the H1n1 2009 pandemic in Sweden.

 

 

 

Copyright © Carl Tullus minnesfond