Symposium 2013

Carl Tullus minnesfond

För forskande läkarstudenter vid KI

Program vid 5-årsjubileum med stipendiater utsedda 2008 – 12

 

Stockholm 23 februari 2013

Moderator: Professor Annelie Brauner

 

 

Samuel Rhedin, Stipendiat 2012

Luftvägsinfektioner hos barn

Respiratory Tract Infections in Children

 

Student vid Läkarlinjen Karolinska Institutet

Doktorand vid Institutionen för medicin, KI

 

 

Isabella Guncha Ekheden, Stipendiat 2008

Riskmarkörer för skivepitelcancer i esofagus

Risk markers for Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Hör föredraget i Powerpoint-format med ljud, 87 mb

 

Läkarexamen 2012. AT-läkare vid Sjukhuset i Gävle

Doktorand vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, KI

 

 

Erik Berglund, Stipendiat 2010

Signaltransduktion i Gastrointestinala Stromacellstumörer (GIST)

Signal transduction in Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST)

 

Läkarexamen 2012. AT-läkare vid Karolinska sjukhuset, Solna

Doktorand vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI

 

 

Rolf Kiessling, Carls handledare,

överläkare och professor i experimentell onkologi

vid Institutionen för onkologi-patologi, Cancercentrum Karolinska.

Kan vårt immunförsvar användas för att behandla cancersjukdomar?

Can the immune system be used to treat cancer?

 

 

Hanna Ingelman-Sundberg, Stipendiat 2009

Cellgifters okända långtidseffekt.

Om varför cancerbehandling leder till sämre vaccinationsskydd

Long-term effects of cytotoxic drugs.

Why cancer treatment gives you less protection from vaccinations

 

Läkarexamen 2011. AT-läkare och forskare (Forskar-AT) vid Danderyds sjukhus

Doktorand vid Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, KI

 

 

Peter Ueda, Stipendiat 2011

Tidig exponering för svälten i Biafra och risk för kroniska sjukdomar

Hypertension, diabetes and overweight - looming legacies of the Biafra famine

Hör föredraget i Powerpoint-format med ljud, 55 mb

 

Läkarexamen 2012. Civilekonomexamen 2012. Deltar i vår i en världsomsegling för unga entreprenörer

med innovationer för att lösa globala problem med ny teknik.

Doktorand vid Enheten för klinisk epidemiolog, Inst för medicin samt vid Institutionen för klinisk vetenskap,

intervention och teknik, KI

 

 

Musik i pausen:

Camilla Fritzén, sång och Alexander Kronbrink, gitarr

 

Se bilder från symposiet här

Klicka på en bild så startar bildspelet

 

Se film från symposiet här

Fotografi och filmredigering:

Carin Alvarsson

 

Sång: Camilla Fritzén Gitarr: Alexander Kronbrink

Jag kan aldrig glömma dig/Always on my mind av Elvis Presley

i översättning och arrangemang av Camilla Fritzén och David Shutrick

Copyright © Carl Tullus minnesfond