Symposium 2018

Carl Tullus minnesfond

För forskande läkarstudenter vid KI

Program vid 10-årsjubileum av Carl Tullus minnesfond

 

Lördag 27 januari 2018 i ABF-huset Moderator: Kjell Tullus

Maria Belikova, Stipendiat 2016

Vem var det som triggade mastcellen att ge oss astma?

Who triggered the mast cell to give us asthma?

Läkarexamen 2018.

Doktorand vid Institutet för miljömedicin, KI.

 

Björn Wieslander, Stipendiat 2013

Mäta lungtryck med magnetkamera – att diagnosticera en dödlig sjukdom i tid.

Measuring lung pressure with a magnetic camera – to diagnose a fatal disease in time.

Läkarexamen 2014. Doktorsexamen 2016.

AT-läkare och forskare (Forskar-AT) vid Söder-sjukhuset.

 

Carl Johan Sundberg, Professor i fysiologi, Inspektor Medicinska Föreningen, Prefekt för institutionen LIME, Ledamot av stipendie-kommittén i Carl Tullus Minnesfond.

Därför är det nödvändigt att man får röra på sig när man lyssnar på föredrag.

That's why it is necessary to get some physical activities while listening to lectures.

 

Egle Kvedaraite, Stipendiat 2014

Varför får barn inflammatorisk tarmsjukdom?

Why do children get inflammatory bowel disease?

Läkarexamen 2016. AT-läkare och forskare

(Forskar-AT) vid Karolinska sjukhuset. Doktorand vid Enheten för barncancerforskning, Institutio-nen för kvinnors och barns hälsa, KI.

Jingcheng Zhao, Stipendiat 2017

Bloody Big Data

Student vid KI och Handelshögskolan. Doktorand Institutionen för epidemiologi och biostatistik, KI

 

Musikinslag med Frida Hamrin, Singer/songwriter

Student vid psykologprogrammet, KI.

 

Stella Karsten, Stipendiat 2015

Att tämja immunsystemet genom att påverka cellernas reparation av DNA

To tame the immune system by affecting the cells' repair of the DNA

Läkarexamen 2017. Doktorand vid Enheten för translationell medicin och kemisk biologi, Institu-tionen för medicinsk biokemi och biofysik, KI.

 

Hanna Ingelman-Sundberg, Stipendiat 2009

Att hjälpa på plats – när platsen är Sverige

Läkare i Världens arbete i Sverige

The work by the organisation Doctors of the world, Sweden

Läkarexamen 2011. Doktorsexamen 2015.

Leg läkare vid Tema Cancer, Karolinska sjukhuset

Ordförande för Läkare i Världen, Sverige.

 

Peter Ueda, Stipendiat 2011

”Min forskning på fyra minuter”. Vinnande bidrag i nationella tävlingen Forskar Grand Prix 2017

”My research in 4 minutes” – Winner of Research Grand Prix 2017

Läkarexamen 2012. Civilekonomexamen 2012.

AT-läkare vid Södersjukhuset. Post-doktoral fors-kare vid Avdelningen för klinisk epidemiologi, KI.

 

Egle Kvedaraite, Stipendiat 2014

Jingcheng Zhao, Stipendiat 2017

Björn Wieslander, Stipendiat 2013

 

Hanna Ingelman-Sundberg, Stipendiat 2009

 

Fr v: Hanna Ingelman-Sundberg, Stipendiat 2009, Björn Wieslander, Stipendiat 2013, Egle Kvedaraite, Stiendiat 2014,

Jingcheng Zhau, Stipendiat 2017, Stella Kvarsten, Stipendiat 2015 och Maria Belikova, Stipendiat 2016

Copyright © Carl Tullus minnesfond